Dorpskern Hillegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Hillegem
Straat Diepestraat, Ledebergstraat, Perrestraat, Provincieweg, Hillegemplein
Locatie Diepestraat, Hillegemplein, Ledebergstraat, Perrestraat, Provincieweg (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41027/103.1
  • 4.02/41027/119.1
  • OO001613

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Hillegem

Diepestraat 1-51, Hillegemplein 1, 4, 16-18, Ledebergstraat 111, 117, Perrestraat 16, Provincieweg 468-484 (Herzele)

De dorpskom van Hillegem is gelegen op een hoogte en wordt doorkruist door de provinciale baan Aalst-Oudenaarde. Beeldbepalende elementen zijn de parochiekerk Sint-Bartholomeus met omringend en ommuurd kerkhof, de voormalige pastorie in de Ledebergstraat en de gesloten hoeve Hof de Meierij in de Diepestraat.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Perrestraat 16, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Boerenhuis met voortuintje met heg.

Gesloten hoeve

Hillegemplein 16, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Gesloten hoeve, gelegen ten westen van de kerk (hoek Diepestraat-Steenweg). Deels vernieuwde bakstenen gebouwen met diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Ten westen, rechthoekige inrijpoort opgenomen in dienstgebouw.

Hoeve Hof de Meierij

Diepestraat 21, 21a, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Grote hoeve gelegen in een open, lichtgolvend landschap. Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder aaneengesloten pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide en geasfalteerde binnenplaats met vaalt; jaartal 1782 op gevelsteen in de zijpuntgevel van de stalvleugel, grosso modo geldig voor alle hoevegebouwen.

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Hillegemplein 1, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Basilicale neogotische kerk van 1877-1880, naar ontwerp van architect Edmond Serrure, ter vervanging van een kerk van 1108, vernieuwd in 1787, afgebroken in 1876; de toren bleef bewaard. De huidige toren dateert van 1890 naar ontwerp van architect Jules Goethals (Aalst). Omringend, ommuurd kerkhof.

Pastorie

Ledebergstraat 117, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Voormalige pastorie gelegen in deels ommuurde tuin. Dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder steil gebogen zadeldak, daterend van 1750, jaartal aangebracht op cartouche boven de deur van de voorgevel.

Taxusstruik bij oorlogsmonument kerkhof Hillegem

Hillegemplein 1 (Herzele)

Op het kerkhof, rechts van de toegang naar de kerk, en bij het oorlogsmonument staat een taxusstruik. De inplanting van de struik bij het oorlogsmonument doet vermoeden dat het hier een vredesboom betreft.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat een gedeelte van de dorpskern van Hillegem, meer bepaald de omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk, de voormalige pastorie en de hoeve Hof de Meierij aan de Diepestraat. Een 19de-eeuwse boerenwoning in de Perrestraat vormt de zuidelijke grens van de afbakening. De pastorie en Hof de Meierij zijn ook als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van het gebied gevormd door de omgeving van de kerk, de oude pastorie en het hof De Meierij als volgt: "omwille van het dorpse karakter der omliggende kleinschalige bebouwing gesitueerd op een glooiend terrein."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000642, Hof de Meierij, oude pastorie en dorpskom (S.N., 1981).

Waarden

Het gebied gevormd door de omgeving van de kerk, de oude pastorie en het hof de Meierij is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.