Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Hillegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-06-1981 tot heden

ID
9332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9332

Besluiten

Geografisch pakket Hillegem
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-1981  ID: 1629

Beschrijving

De bescherming omvat een gedeelte van de dorpskern van Hillegem, meer bepaald de omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk, de voormalige pastorie en de hoeve Hof de Meierij aan de Diepestraat. Een 19de-eeuwse boerenwoning in de Perrestraat vormt de zuidelijke grens van de afbakening. De pastorie en Hof de Meierij zijn ook als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van het gebied gevormd door de omgeving van de kerk, de oude pastorie en het hof De Meierij als volgt: "omwille van het dorpse karakter der omliggende kleinschalige bebouwing gesitueerd op een glooiend terrein."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000642, Hof de Meierij, oude pastorie en dorpskom (S.N., 1981).


Waarden

Het gebied gevormd door de omgeving van de kerk, de oude pastorie en het hof de Meierij is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Hillegem

Diepestraat, Hillegemplein, Ledebergstraat, Perrestraat, Provincieweg (Herzele)
De dorpskom van Hillegem is gelegen op een hoogte en wordt doorkruist door de provinciale baan Aalst-Oudenaarde. Beeldbepalende elementen zijn de parochiekerk Sint-Bartholomeus met omringend en ommuurd kerkhof, de voormalige pastorie in de Ledebergstraat en de gesloten hoeve Hof de Meierij in de Diepestraat.

Is de omvattende bescherming van

Boerenburgerhuis

Hillegemplein 16 (Herzele)
Boerenburgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Voortuintje met gesmeed ijzeren hek.


Boerenwoning

Perrestraat 16 (Herzele)
Boerenhuis met voortuintje met heg. Dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Hoeve Hof de Meierij

Diepestraat 21, 21a (Herzele)
Grote hoeve gelegen in een open, lichtgolvend landschap. Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder aaneengesloten pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide en geasfalteerde binnenplaats met vaalt; jaartal 1782 op gevelsteen in de zijpuntgevel van de stalvleugel, grosso modo geldig voor alle hoevegebouwen.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof

Hillegemplein 1 (Herzele)
Basilicale neogotische kerk van 1877-1880, naar ontwerp van architect Edmond Serrure, ter vervanging van een kerk van 1108, vernieuwd in 1787, afgebroken in 1876; de toren bleef bewaard. De huidige toren dateert van 1890 naar ontwerp van architect Jules Goethals. Omringend, ommuurd kerkhof met een collectie graftekens.


Pastorie

Ledebergstraat 117 (Herzele)
Voormalige pastorie gelegen in deels ommuurde tuin. Dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder steil gebogen zadeldak, daterend van 1750, jaartal aangebracht op cartouche boven de deur van de voorgevel.


Taxusstruik bij oorlogsmonument

Hillegemplein 1 (Herzele)
Op het kerkhof, rechts van de toegang naar de kerk, en bij het oorlogsmonument staat een taxusstruik. Het gaat om een op enen gezette struik als kerkhofbeplanting.