Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden
ID: 9333   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9333

Besluiten

Stadswoningen en Dierkosttoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2650

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.


Waarden

Vredestraat 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde: :

artistieke waarde

als voorbeeld van een stadswoning die teruggaat op een 17de-eeuwse kern, grotendeels heropgebouwd en heringericht in 1912 naar ontwerp van architect J. Persoons, met fraaie art-nouveau-gevelcompositie, gekenmerkt door onder meer een doorlopende natuurstenen balkon op geprofileerde, op palmetten uitlopende console, smeedijzeren leuning tussen natuurstenen kolomvormige pijlertjes en een onder de mezzanineramen lopend sgrafittofries met bloemmotieven.

historische waarde

als voorbeeld van een stadswoning die teruggaat op een 17de-eeuwse kern, grotendeels heropgebouwd en heringericht in 1912 naar ontwerp van architect J. Persoons, met fraaie art-nouveau-gevelcompositie, gekenmerkt door onder meer een doorlopende natuurstenen balkon op geprofileerde, op palmetten uitlopende console, smeedijzeren leuning tussen natuurstenen kolomvormige pijlertjes en een onder de mezzanineramen lopend sgrafittofries met bloemmotieven.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Vredestraat 11 (Geraardsbergen)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping, met verwijzingen naar een oudere kern, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Art-nouveau-getinte lijstgevel, vermelding van architect op sokkel: J. Persoons, 1912.