Beschermd monument

18de-eeuws burgerhuis

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden

ID
9334
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9334

Besluiten

Stadswoningen en Dierkosttoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2650

Beschrijving

Het 18de-eeuws burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Vredestraat 20 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als nog gaaf bewaard voorbeeld van 18de-eeuws dubbelhuis met vensterpenanten die op de gevel als banden doorlopen, deur- en centrale vensteromlijsting in kalksteen in Louis XV-stijl, spiegels onder de kroonlijst en als halsgevel uitgebouwd gevelfronton met oculus.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

18de-eeuws burgerhuis

Vredestraat 20 (Geraardsbergen)
Dubbelhuis van zeven traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, uit midden 18de eeuw.