Beschermd monument

Kruiswegstatie van Prieels

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden

ID: 9337   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9337

Besluiten

Stadswoningen en Dierkosttoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2650

Beschrijving

De kruiswegstatie van Prieels, gesitueerd tegen de zijgevel van de woning gelegen op de hoek van de Vredestraat en de Denderstraat, is beschermd als monument.Waarden

De kruiswegstatie van Prieels is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als enig overgebleven statie van een kruisweg, in 1628 door de familie Prieels geschonken, opgetrokken als kalkstenen nis op console, met Dorische zuiltje en gebroken segmentboogfronton in barokstijl.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kruiswegstatie van Prieels

Denderstraat zonder nummer (Geraardsbergen)
Aan de verankerde blinde, gecementeerde zijgevel van Vredestraat nummer 64 rest er een statie van de kruisweg geschonken door de familie Prieels. Arduinen nis op een console geflankeerd door Dorische zuiltjes die een architraaf en gebroken rondboogfronton schragen.