Hoeve Hof ten Dale met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Hillegem
Straat Provincieweg
Locatie Provincieweg 311 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41027/102.1
  • 4.02/41027/113.1
  • OO001614

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Hof ten Dale

Provincieweg 311, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Sterk gerestaureerde U-vormige hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met tuin. Ten oosten, inrijpoort opgenomen in de stalvleugel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve Hof ten Dale en de onmiddellijke omgeving.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van Hof ten Dale en omgeving als volgt: "als gesloten hoevecomplex dat reeds in de 18de eeuw zou hebben bestaan doch waarvan de thans bewaarde oudste delen uit het midden van de 18de eeuw dagtekenen en terwijl het grootste deel van het complex in neo-renaissancestijl van hofstede tot herenwoning is omgevormd."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000642, Hof ten Dale met omgeving (S.N., 1981).

Waarden

Het Hof ten Dale met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.