Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Alfred Courtens

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 9341   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9341

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4871

Beschrijving

Het oorlogsmonument ontworpen door Alfred Courtens is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint-Gillis-Waas is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Tegen een grote stèle, opgebouwd uit arduinen blokken, staat een zware bronzen plaat met verheven beeldhouwwerk voorstellende een heldhaftige vrouwenfiguur met vaandel die aan haar linkerzijde geflankeerd wordt door een brullende leeuw. Sterke symboliek verwijzend naar heldhaftigheid, die leidt naar de overwinning van het vaderland. Beeldhouwer Alfred Courtens (1889-1967) is een gerenommeerd Belgische kunstenaar, die heel wat grote standbeelden realiseerde, onder meer van Albert I op de Kunstberg te Brussel en Leopold II te Oostende. Hij was lange tijd verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde.

historische waarde

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog opgedragen aan de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint-Gillis-Waas, opgericht door de gemeente in 1921 en later aangevuld met de namen van slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma, waarbij het verlies om de gesneuvelden wordt gecompenseerd door hun verering als helden voor de bevrijding en overwinning van het vaderland.
De beeldhouwer Alfred Courtens verbleef met zijn vader, de gerenommeerde kunstschilder Franz Courtens, een tijd lang in een villa aan de Kerkstraat te Sint-Gillis-Waas.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument ontworpen door Alfred Courtens

Kerkstraat zonder nummer (Sint-Gillis-Waas)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint-Gillis-Waas. Sterk beeldbepalend gelegen in het dorpscentrum, aan de hoofdstraat van het dorp. Met de rug gericht naar het ingangsportaal van de Sint-Egidiuskerk.