Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dienstgebouwen van het kasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93446   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93446

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dienstgebouwen van het kasteel, zie aldaar.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten