Parochiekerk Sint-Mauritius

Beschermd monument van 01-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Ressegem
Straat St.-Mauritsplein
Locatie St.-Mauritsplein 11 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/115.1
  • 4.01/41027/176.1
  • OO001617

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Mauritius

St.-Mauritsplein 11, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte met deels bewaard omringend, ommuurd kerkhof. Eerste vermelding in 1147; afhankelijk van de abdij van Saint-Ghislain van circa midden 12de eeuw tot eind 17de eeuw.

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Mauritius. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de kerk, pastorie en motte als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van de Sint-Mauritiuskerk als volgt: "als kerk met vroeggotische 13de-eeuwse westtoren en –gevel, 15de-eeuwse middeubeuk en laat-15de-eeuws of begin-16de-eeuws koor, met voor de laatgotische (16de-eeuwse) dorpskerken eigen 3/6 koorsluiting, met laatgotische zijbeukstraveeën uit de late 15de-vroege 16de eeuw, en een in de 18de eeuw verbouwde zuiderzijbeuk, 18de-eeuwse westelijke traveeën en in de 19de eeuw bijgevoegde sacristieën, het geheel gebouwd in Lediaanse zandsteen en - voor de recentere verbouwingen - baksteen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000646, Sint-Mauritiuskerk, motte en omgeving (S.N., 1981).

Waarden

De Sint-Mauritiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.