Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Mauritius

Beschermd monument van 01-07-1981 tot heden
ID: 9346   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9346

Besluiten

Parochiekerk Sint-Mauritius, motte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1640

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Mauritius. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de kerk, pastorie en motte als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van de Sint-Mauritiuskerk als volgt: "als kerk met vroeggotische 13de-eeuwse westtoren en –gevel, 15de-eeuwse middeubeuk en laat-15de-eeuws of begin-16de-eeuws koor, met voor de laatgotische (16de-eeuwse) dorpskerken eigen 3/6 koorsluiting, met laatgotische zijbeukstraveeën uit de late 15de-vroege 16de eeuw, en een in de 18de eeuw verbouwde zuiderzijbeuk, 18de-eeuwse westelijke traveeën en in de 19de eeuw bijgevoegde sacristieën, het geheel gebouwd in Lediaanse zandsteen en - voor de recentere verbouwingen - baksteen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000646, Sint-Mauritiuskerk, motte en omgeving (S.N., 1981).

Waarden

De Sint-Mauritiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Mauritius

St.-Mauritsplein 11 (Herzele)
Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte met deels bewaard omringend, ommuurd kerkhof. Eerste vermelding in 1147; afhankelijk van de abdij van Saint-Ghislain van circa midden 12de eeuw tot eind 17de eeuw.