Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gasthof De Zwaan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93495   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93495

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met respectievelijk twee en vier traveeën aan weerszij van de afgesnuite hoektravee, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw; oorspronkelijk twee en een halve, heden vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gasthof De Zwaan

Stationsplein 11 (Zottegem)
Hoekhuis met respectievelijk twee en vier traveeën aan weerszij van de afgesnuite hoektravee, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw; oorspronkelijk twee en een halve, heden vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak.