Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Mauritius met motte en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-1981 tot heden

ID
9350
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9350

Besluiten

Parochiekerk Sint-Mauritius, motte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1640

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde parochiekerk Sint-Mauritius en motte met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van het kerkhof, de pastorie en pastorietuin, de populierendreef ten noorden van de pastorie en de vijver rond de motte.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde van de omgeving de kerk, motte en pastorie als volgt: "De esthetische waarde van de inplanting en de volumes, omwille van de landschappelijke waarde van de motte met begroeiing, vijver en dreef."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000646, Sint-Mauritiuskerk, motte en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

De omgeving van de Sint-Mauritiuskerk, de pastorie en de motte is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Opgaande es als hoekboom bij kerkhof

St.-Mauritsplein 11 (Herzele)
Een opgaande es met een gevorkte stam staat op het kadastrale perceel van het kerkhof maar net buiten de betonplatenafsluiting. Deze mooi en evenwichtig ontwikkelde boom markeert de hoek van een kadastrale grens.


Parochiekerk Sint-Mauritius met kerkhof

St.-Mauritsplein 11 (Herzele)
Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte met deels bewaard omringend, ommuurd kerkhof met graftekens. Eerste vermelding in 1147; afhankelijk van de abdij van Saint-Ghislain van circa midden 12de eeuw tot eind 17de eeuw. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een driebeukig schip met vijf traveeën, een koor met driezijdige sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie. Van de gotische kerk bleven bewaard: het koor, de middenbeuk en de westtoren. Verbouwing van de zijbeuken in de 18de eeuw, restauratie in 1898 onder leiding van architect Henri Geirnaert.


Pastorie Sint-Mauritiusparochie

St.-Mauritsplein 9 (Herzele)
Pastorie, gelegen naast populierendreef, met ommuurd voortuintje met bakstenen ingangspoort. Achter het huis, grote tuin met omwalde motte. Dubbelhuistype met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Motte

St.-Mauritsplein zonder nummer (Herzele)
De site is gelegen in Ressegem, een deelgemeente van Herzele. Dit gebied behoort tot het voormalige Land van Aalst. De motte met neerhof bevindt zich in het hart van het dorp aan het Sint-Mauritsplein, meer bepaald in de tuinen van de pastorij, en wordt door de Walstraat gescheiden van het neerhof dat meer noordwestelijk is gelegen.