Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Goethalssteen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93505
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93505

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Goethalssteen",in 1262 opgetrokken, maar midden 16de eeuw werd het interieur grotendeels aangepast en de voorgevel vernieuwd tot merkwaardige renaissancegevel. Nadien verbouwd. Overwelfde kelder uit 13de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Goethalssteen

Drabstraat 34 (Gent)
Voormalig zogenaamd "Goethalssteen",in 1262 opgetrokken, maar midden 16de eeuw werd het interieur grotendeels aangepast en de voorgevel vernieuwd tot merkwaardige renaissancegevel. Nadien verbouwd. Overwelfde kelder uit 13de eeuw.