Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein Piers de Raveschoot: park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 10-12-1973 tot heden
ID: 9351   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9351

Besluiten

Kasteel Piers de Raveschoot en omgevend park
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-1973  ID: 678

Beschrijving

Het park van het kasteel Piers de Raveschoot is beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 10 december 1973. In hetzelfde besluit werd het kasteel beschermd als monument. Het kasteel maakt geen deel uit van het beschermde landschap. Het kasteeldomein met het kasteel en park werd later ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 29 april 2002. De later als monument beschermde directeurswoning hoort wel bij het beschermde landschap.Waarden

Het omgevend park van het kasteel Piers de Raveschoot is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 6, 6A, 6B, 8, 10 (Kruisem)
Het 17de-eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat (ten westen), Colijnstraat (ten zuiden) en Moerasstraat (ten noordoosten) en wordt door een lindendreef verbonden met de ten zuidwesten ervan gelegen dorpskern. Een tweede populierendreef in het westen, tussen de Kasteelstraat en de Tjollevelddreef, werd aangelegd in 1821. Het kasteel wordt omgeven door landbouwgronden.

Is de omvattende bescherming van

Neerhof van het kasteel Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 15 (Kruisem)
Zogenaamd "Neerhof" van het kasteel ingeplant bij Ayshovedries, met ten westen van de huidige gebouwen nog sporen van een vroeger aanpalend site met walgracht. Achterin gelegen imposante hoeve met gewitte losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant erf. Fraai ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers aan de straat met oprit tussen meidoornhagen in de as van de deur links; omhaagde boomgaard ervoor.


Neogotische directeurswoning

Colijnstraat 1 (Kruisem)
Eclectische vrijstaande woning op het platteland, gebouwd als directeurswoning in 1897 bij de steenbakkerij en pannenbakkerij van het kasteel met voornamelijk neogotische stijlkenmerken.


Twee boerenarbeiderswoningen

Kasteelstraat 11, 13 (Kruisem)
Achterin gelegen boerenarbeidershuisjes van elk vijf traveeën onder één zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) op dakvoetconsolenrij, zeker opklimmend tot de 18de eeuw.