Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93526
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93526

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden drie verdiepingen hoog breedhuis van vier traveeën, met zadeldak (pannen) in kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast en hoger opgetrokken in de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Jan Breydelstraat 6 (Gent)
Heden drie verdiepingen hoog breedhuis van vier traveeën, met zadeldak in kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast en hoger opgetrokken in de 19de eeuw.