Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-10-1982 tot heden

ID
9355
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9355

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-der-Zeven-Weeën met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1846

Beschrijving

De bescherming omvat de Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeënkapel met haar omgeving. De 18de-eeuwse kapel is ook als monument beschermd, de omgeving van de kapel ten noorden van de Korrestraat werd in 1983 als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de omgeving van de kapel als volgt werd gemotiveerd: "de omgeving omwille van de historische waarde van de kapel die met lindebomen, struikgewassen, gesitueerd op de heuveltop, een eenheid vormt."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000695, Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeënkapel met haar omgeving, advies KCML (1982).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeënkapel met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Geleide zilverlinden rond Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën

Korrestraat zonder nummer (Herzele)
Met uitzondering van de straatzijde is de Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën volledig omringd met een leibomenrij van zilverlindes. Voor deze toepassing werd de cultuurvariëteit ‘Brabant’ gebruikt omdat deze zich goed laat leiden.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën

Korrestraat zonder nummer (Herzele)
De kapel is gelegen op een helling in een open landschap en wordt omgeven door lindebomen. Een jaartal op een nis in de gevel dateert de kapel in 1781.