Beschermd monument

Brouwerij De Klok

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 9356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9356

Besluiten

Brouwerij De Klok
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3449

Beschrijving

De voormalige brouwerij De Klok is met inbegrip van de fabrieksschouw en met uitzondering van de twee achterliggende constructies beschermd als monument.Waarden

De voormalige brouwerij De Klok is met inbegrip van de fabrieksschouw en met uitzondering van twee parasitaire constructies achteraan het perceel beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een in oorsprong laat-19de-, begin 20ste-eeuwse brouwerij, op de voorbouw en bijhorend woonhuis na, in de dertiger jaren van het interbellum verbouwd, gekenmerkt door een zichtbaar betonskelet waartussen bakstenen gevelmetselwerk, classicistisch geïnspireerde structurele onderdelen in beton, zoals pilasters en geprofileerde lijsten, alsook een brouwtoren die met tamboer, koepel en koperen klok een merkwaardig voorbeeld vormt van architecture parlante uit het interbellum.

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een laat-19de-eeuwse-, begin 20ste-eeuwse lokale brouwerij, in de dertiger jaren verbouwd, gekenmerkt door betonnen structurele elementen als classicistische pilasters en lijsten uitgewerkt, een brouwtoren met uitgesproken verticale gevelgeleding en bekroond door een tamboer met koepel en koperen klokvorming koepeldak.

wetenschappelijke waarde

Als voorbeeld van een laat-19de-eeuwse-, begin 20ste-eeuwse lokale brouwerij, in de dertiger jaren verbouwd, gekenmerkt door betonnen structurele elementen als classicistische pilasters en lijsten uitgewerkt, een brouwtoren met uitgesproken verticale gevelgeleding en bekroond door een tamboer met koepel en koperen klokvorming koepeldak.

wetenschappelijke waarde

Als op één na enig bewaard exemplaar van de tien brouwerijen die bij het begin van de 20ste eeuw te Zottegem bestonden en die tot 1952 in bedrijf is geweest.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij De Klok en voorbouw

Laurens De Metsstraat 70-74 (Zottegem)
Het complex van de brouwerijgebouwen van De Klok bestaat uit drie volumes en is gebouwd met een betonskelet waartussen de bakstenen gevelvlakken zijn opgetrokken. De voorbouw bestaat uit een bakstenen gebouw van omstreeks het einde van de 19de eeuw met links en rechts ervan een woning. Tegen de rechter woning werd rond de eeuwwisseling een villa aangebouwd.