Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën met omgeving ten noorden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-06-1983 tot heden

ID
9357
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9357

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-der-Zeven-Weeën: omgeving ten noorden
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1983  ID: 1923

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën ten noorden van de Korrestraat. De 18de-eeuwse kapel werd in 1982 ook als monument beschermd, samen met haar omgeving als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van omgeving ten noorden van de kapel als volgt werd gemotiveerd: "historische waarde van de 18de-eeuwse kapel, gelegen op een heuvelrug en fungerend als 'baken' in het omliggend landschap."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000708, Omgeving van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (tweede fase), advies KCML (1983).


Waarden

De omgeving ten noorden van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Andere relaties

Is gerelateerd aan

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën

Korrestraat zonder nummer (Herzele)