Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pleinbeluik

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93573   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93573

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achter smalle overbouwde, en vroeger waarschijnlijk door deur afgesloten toegang bevindt zich een tweezijdig bebouwd pleinbeluik, in 1841-44 ontstaan, deels als verbouwing van een oudere constructie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pleinbeluik

Zilverhof 12-20 (Gent)
Achter smalle overbouwde, en vroeger waarschijnlijk door deur afgesloten toegang bevindt zich een tweezijdig bebouwd pleinbeluik, in 1841-44 ontstaan, deels als verbouwing van een oudere constructie.