Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93576   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93576

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig hoevetje in boomgaard, thans buitenverblijf, gelegen achter in de straat. Boerenhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met golfplaten, vermoedelijk voorheen met stro, ingeplant haaks op de straat met de voorgevel naar het oosten gericht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Bandam 3 (Kaprijke)
Hoevetje in boomgaard, gelegen achter in de straat. Boerenhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met golfplaten, vermoedelijk voorheen met stro, ingeplant haaks op de straat met de voorgevel naar het oosten gericht.