Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
9358
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9358

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus, kerkhof met muurtje en ingangspijlers
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4133

Beschrijving

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voor het eerst vermeld in 1139, in oorsprong eenbeukig, met gotische westtoren en transept, verbouwd in 1669 tot een driebeukig schip onder gemeenschappelijk zadeldak, koor met driezijdige apsis met noord- en zuidelijke sacristie en in de jaren 1822-1890 gedeeltelijk herbouwd. Overwegend gebruik van baksteen en gebruik van zandsteen bij onder meer steunberen, portaal, bovenbouw en vensters van toren, vensters transept, plint, hoeken van zijbeuken, transept, zuidelijke sacristie en koorapsis. Gotische vormen bij portaal, grote vensters van westtoren en van transeptarmen; segmentboogvensters van het koor met kalkstenen omlijstingen; ingrijpende vernieuwingen in de late 19de-begin 20ste eeuw. Doopkapel tussen westtoren en noordelijke zijbeuk en marmeren epitaaf van 1812 tegen westgevel van de noordelijke zijbeuk; arduinen grafplaat van 1759 in westgevel van zuidelijke transeptarm; kruisbeeld op 19de-eeuwse arduinen sokkel tegen sluitmuur van de apsis.

artistieke waarde

Hoofdaltaar, barok, zwart marmer, afkomstig uit de Sint-Adriaansabij van Geraardsbergen, met altaarstuk 'Aanbidding der herders' (1783);
Dienstaltaar, gemaakt met vier panelen van de vroegere communiebank (midden 18de eeuw);
Koorlambrisering, classicistisch (2de helft 18de eeuw);
Noordelijk zijaltaar, classicistisch, wit geschilderd en verguld, met gepolychromeerd Mariabeeld met Jezuskind (l8de eeuw);
Zuidelijk zijaltaar, barok (2de helft 18de eeuw), wit geschilderd en verguld en met gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Amandus;
Biechtstoel in noordelijke transeptarm (1754), met aan weerszijden houten reliekhouder van de Heilige Lucia (18de eeuw) en houten gepolychromeerd beeld van Heilige Amandus (1647);
Biechtstoel in zuidelijke transeptarm (1754), met aan weerszijden gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Laurentius (17de eeuw) en van de Heilige Antonius van Padua (l8de eeuw);
Preekstoel, barok (midden 18de eeuw), met onder meer kuip met medaillons, trap met rococomotieven, klankbord met lamberkijnen, kwasten en engelenkopjes;
Doksaal, laatclassicistisch (1831) met, als monument beschermd bij KB van 25 maart 1980, Van Peteghem-orgel (1833);
Brandglasramen: vier in het hoogkoor (1930), twee in de transeptarmen (1960), een in de doopkapel en een boven het doksaal (1962);
Geschilderde kruisweg (19de eeuw);
Grafstenen in de kerkvloer.

historische waarde

Hoofdaltaar, barok, zwart marmer, afkomstig uit de Sint-Adriaansabij van Geraardsbergen, met altaarstuk 'Aanbidding der herders' (1783);
Dienstaltaar, gemaakt met vier panelen van de vroegere communiebank (midden 18de eeuw);
Koorlambrisering, classicistisch (2de helft 18de eeuw);
Noordelijk zijaltaar, classicistisch, wit geschilderd en verguld, met gepolychromeerd Mariabeeld met Jezuskind (l8de eeuw);
Zuidelijk zijaltaar, barok (2de helft 18de eeuw), wit geschilderd en verguld en met gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Amandus;
Biechtstoel in noordelijke transeptarm (1754), met aan weerszijden houten reliekhouder van de Heilige Lucia (18de eeuw) en houten gepolychromeerd beeld van Heilige Amandus (1647);
Biechtstoel in zuidelijke transeptarm (1754), met aan weerszijden gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Laurentius (17de eeuw) en van de Heilige Antonius van Padua (l8de eeuw);
Preekstoel, barok (midden 18de eeuw), met onder meer kuip met medaillons, trap met rococomotieven, klankbord met lamberkijnen, kwasten en engelenkopjes;
Doksaal, laatclassicistisch (1831) met, als monument beschermd bij KB van 25 maart 1980, Van Peteghem-orgel (1833);
Brandglasramen: vier in het hoogkoor (1930), twee in de transeptarmen (1960), een in de doopkapel en een boven het doksaal (1962);
Geschilderde kruisweg (19de eeuw);
Grafstenen in de kerkvloer.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Schendelbekeplein zonder nummer (Geraardsbergen)
De westtoren en kern van de Sint-Amanduskerk klimt op tot de eerste helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de 19de eeuw.