Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93581

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen); vermoedelijk daterend uit de 17de eeuw (?), gevelcementering met schijnvoegen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Groenbrugstraat 14 (Gent)
Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen); vermoedelijk daterend uit de 17de eeuw (?), gevelcementering met schijnvoegen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.