Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93594
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93594

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis in rij met enkelhuisopstand, ontworpen in 1955 door architect Adolf Keppens (Zele) in opdracht van Achiel Boeykens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Heilig Hartplein 3 (Zele)
Burgerhuis in rij met enkelhuisopstand, ontworpen in 1955 door architect Adolf Keppens. Gelijktijdig gebouwd met het aanpalende pand nummer 2 en voorzien van dezelfde gevelopbouw, maar iets kleiner, smaller en minder decoratief uitgevoerd.