Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof Van den Bogaerde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93614
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93614

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van het semi-gesloten type. In uithoek gelegen bakstenen complex met kern uit het derde kwart van de 18de eeuw, verscheidene keren aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof Van den Bogaerde

Rottestraat 1 (Wortegem-Petegem)
Hoeve van het semigesloten type; bakstenen complex met kern uit het derde kwart van de 18de eeuw, verscheidene keren aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.