Beschermd monument

Grafkapel

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID
9363
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9363

Besluiten

Grafkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4281

Beschrijving

De neogotische grafkapel op het kerkhof rond de Sint-Corneliuskerk is beschermd als monument.Waarden

De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

De grafkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Enig restant van het oude kerkhof van Moerbeke gelegen rond de kerk. Representatief voorbeeld van een hardstenen grafkapel uitgevoerd in neogotische stijl. De afbakening van het grafperceel door een smeedijzeren neogotisch hekwerk is uniek.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Enig restant van het oude kerkhof van Moerbeke gelegen rond de kerk. Representatief voorbeeld van een hardstenen grafkapel uitgevoerd in neogotische stijl. De afbakening van het grafperceel door een smeedijzeren neogotisch hekwerk is uniek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Enig restant van het oude kerkhof van Moerbeke gelegen rond de kerk. Representatief voorbeeld van een hardstenen grafkapel uitgevoerd in neogotische stijl. De afbakening van het grafperceel door een smeedijzeren neogotisch hekwerk is uniek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafkapel

Moerbekeplein zonder nummer (Geraardsbergen)
De grafkapel is het enige overgebleven graf dat nog verwijst naar de oude functie van het perceel, de traditie om te begraven rond de kerk en de mogelijkheid tot altijddurende concessie.