Grafkapel familie Spitaels

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Onkerzele
Straat Onkerzelestraat
Locatie Onkerzelestraat zonder nummer (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41018/157.1
  • OO003087

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grafkapel van de familie Spitaels

Onkerzelestraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Grafkapel opgericht in 1871 ter herinnering aan de familie Spitaels.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gotische grafkapel van familie Spitaels is beschermd als monument.

Waarden

De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

De grafkapel van de familie Spitaels is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Grafkapel opgericht in 1871 ter herinnering aan de overledenen van de familie Spitaels. Representatief voorbeeld van een grafkapel in ‘Reformed Gothic’. Bijzonder is de metalen deur waarvan het open maaswerk gegoten is. Het interieur met zijn witmarmeren altaartafel en opschriften is representatief voor het 19de-eeuwse grafteken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.