Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevegebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93673

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw; meerdere latere wijzigingen doch met behoud van opstelling rondom haast vierkant erf. Grotendeels gekasseid erf met gebetonneerde vroegere mestvaalt ten zuidwesten, voor de stallen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Weitstraat 25 (Maarkedal)
Gesloten hoeve in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw met behoud van opstelling rondom haast vierkant erf. Grotendeels gekasseid erf met gebetonneerde vroegere mestvaalt voor de stallen. Aan de straat vleugel met woning van anderhalve bouwlaag, zeven traveeën en poorttravee onder pannen zadeldak.