Gemeentehuis Grimminge

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Grimminge
Straat Grimmingeplein
Locatie Grimmingeplein 10 (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41018/160.1
  • OO003427

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeentehuis van Grimminge

Grimmingeplein 2, 10, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Het neoclassicistisch gemeentehuis dateert uit 1896 en werd in 1926 uitgebreid.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gemeentehuis van Grimminge is beschermd als monument.

Waarden

Het gemeentehuis van Grimminge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gemeentehuis opgetrokken in 1896 en uitgebreid in 1926.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gemeentehuis gebouwd in 1896 in neoclassicistische stijl.
Uitbreidingen uit de 20ste eeuw en 1926. Deze laatste in typische vereenvoudigde renaissancestijl uit het interbellum.
Behouden buitenschrijnwerk uit de verschillende periodes.

artistieke waarde

Het gemeentehuis toont in zijn exterieur zeer duidelijk de verschillende bouwfases waarbij vooral de fase van 1926 opmerkelijk is.

sociaal-culturele waarde

Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijk/plattelands context als teken van burgerlijke macht en autonomie.
Tegen de gevel werd de oude roepsteen geplaatst, symbool van de lokale macht.
Opvallend is de bewaring van urinoirs, architecturaal ingewerkt in het gebouw samen met de toegangsdeur.
In het fronton prijkt het opschrift 'gemeentehuis' en het gemeentelijke wapen.
In de zijgevel van de bouw uit 1926 prijkt de titel 'gemeentehuis'.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.