Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rustoord Huize Roborst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93682
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93682

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nu rustoord zogenaamd "Huize Roborst". Voormalig klooster en jongensschool. Voormalige bakstenen kloostergebouwen van tweeënhalve bouwlagen onder pannendaken opgesteld in U-vorm rondom begraasde binnenplaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster Zusters van het Heilig Hart van Maria

Kloosterstraat 1 (Zwalm)
Kloostergebouwen opgesteld in U-vorm rondom begraasde binnenplaats, linkse vleugel van 1890 met kloosterkapel, rechtse vleugel heropgebouwd in 1893, nieuwe straatvleugel van 1957.