Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize: gevels en daken kasteel

Beschermd monument van 12-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Steenhuize-Wijnhuize
Straat Kloosterberg
Locatie Kloosterberg 32 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/122.1
  • 4.01/41027/163.1
  • OO001145

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize

Kloosterberg 32, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met vroegere dreef ertegenover.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize. Het kasteel is gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en daken van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize als volgt werd gemotiveerd:
"de historische waarde als renaissancekasteel opgetrokken in 1628 en aangepast na een 'restauratie' met laatclassicistische inslag."
"de artistieke en constructieve waarde van de dakvorm met vier achthoekige hoektorentjes met geknipte spits, naar boven toe verkleinende dakkapellen en een centrale spits met windwijzer."
"de artistieke waarde van het interieur, waar nog laatclassicistische stucwerk met vooral landelijke taferelen en een hardstenen renaissanceschouw in de kelder aanwezig zijn."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).

Waarden

Het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.