Beschermd monument

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize: gevels en daken kasteel

Beschermd monument van tot heden

ID
9369
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9369

Besluiten

Parochiekerk, kasteel, dienstgebouw, schandpaal, orangerie, hoeve en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-1986  ID: 2151

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize. Het kasteel is gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en daken van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize als volgt werd gemotiveerd:
"de historische waarde als renaissancekasteel opgetrokken in 1628 en aangepast na een 'restauratie' met laatclassicistische inslag."
"de artistieke en constructieve waarde van de dakvorm met vier achthoekige hoektorentjes met geknipte spits, naar boven toe verkleinende dakkapellen en een centrale spits met windwijzer."
"de artistieke waarde van het interieur, waar nog laatclassicistische stucwerk met vooral landelijke taferelen en een hardstenen renaissanceschouw in de kelder aanwezig zijn."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

Het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize

Kloosterberg 32 (Herzele)
Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met vroegere dreef ertegenover.