Beschermd monument

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize: gevels en daken dienstgebouw

Beschermd monument van tot heden

ID
9370
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9370

Besluiten

Parochiekerk, kasteel, dienstgebouw, schandpaal, orangerie, hoeve en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-1986  ID: 2151

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het 18de-eeuws dienstgebouw ten zuidoosten van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize. Het dienstgebouw is samen met het kasteeldomein gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de gevels en daken van het dienstgebouw van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize als volgt werd gemotiveerd: "als dienstgebouw uit het einde van de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

Het dienstgebouw van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize

Kloosterberg 32 (Herzele)
Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met vroegere dreef ertegenover.