Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 93709   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93709

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis in de rij, circa 1920 heropgebouwd. Het stadsarchief bewaart een bouwplan van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) dat afwijkt van de uiteindelijk uitgevoerde gevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 26 (Dendermonde)
Burgerhuis in de rij, circa 1920 heropgebouwd. Het stadsarchief bewaart een bouwplan van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) dat afwijkt van de uiteindelijk uitgevoerde gevel.