Beschermd monument

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize: schandpaal

Beschermd monument van tot heden

ID
9371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9371

Besluiten

Parochiekerk, kasteel, dienstgebouw, schandpaal, orangerie, hoeve en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-1986  ID: 2151

Beschrijving

De bescherming omvat de schandpaal in het park van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize. De schandpaal is samen met het kasteeldomein gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de schandpaal in het park van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize als volgt werd gemotiveerd: "als vermoedelijk 18de-eeuwse schandpaal met een wapenschild van de baronie van Steenhuize."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

De schandpaal in het park van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize

Kloosterberg 32 (Herzele)
Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met vroegere dreef ertegenover.