Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93713
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93713

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgrachte buitenplaats, voorheen eigendom van advokaat en volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, broer van de schrijver Cyriel Buysse uit Nevele. Ijzeren hek over walbrugje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Grote Heirenthoek 57 (Deinze)
Omgrachte buitenplaats, toegankelijk via ijzeren hek over walbrugje. Vermoedelijk eerst een oude hoeve, uitgebreid in de loop van de 18de eeuw met een voorbouw en in de tweede helft van de 19de eeuw met hoektorentjes.