Beschermd monument

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize: gevels en daken tuinpaviljoen

Beschermd monument van tot heden

ID
9373
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9373

Besluiten

Parochiekerk, kasteel, dienstgebouw, schandpaal, orangerie, hoeve en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-1986  ID: 2151

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het tuinpaviljoen of de oranjerie aan de noordzijde van het kasteelpark van Steenhuize-Wijnhuize. De oranjerie is samen met het kasteeldomein gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en daken van het tuinpaviljoen of oranjerie van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize als volgt werd gemotiveerd:
"de historische waarde als ronde oranjerie bekroond met kegelvormige spits."
"de artistieke waarde van de spitsboogvormige muuropeningen met ramen in een ijzeren harnas en de in fresco geschilderde spitsbooggalerij in trompe-l'oeil op de bovenverdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

Paviljoen of orangerie van het kasteel van Steenhuize-Wijnhuize (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Steenhuize-Wijnhuize

Kloosterberg 32 (Herzele)
Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met vroegere dreef ertegenover.