Beschermd monument

Pastorie Sint-Denijsparochie: tuin

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

ID: 9374   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9374

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4777

Beschrijving

De tuin van de voormalige pastorie te Wannegem-Lede is beschermd als monument. De pastorie werd reeds eerder beschermd als monument bij koninklijk besluit van 29 juni 1981, de omgeving van de pastorie werd toen beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De tuin bij de gewezen pastorie van Lede is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Deze cluster van houtig erfgoedelementen vormt een beeldbepalend object in de dorpskern van Lede. De verschillende elementen op zich vormen structuurbepalende elementen van een tuinarchitecturaal ensemble en beeldbepalende onderdelen van een tuinarchitecturaal concept, meer bepaald van een vrij prestigieuze pastorietuin, geconcipieerd en aangelegd op het einde van de 18de eeuw en deels bewaard. Verschillende onderdelen (haag, Iovergang, lindeprieel et cetera) hebben een kunstsnoeivorm en/of een mooie representatieve groeivorm.

wetenschappelijke waarde

Er is een zeer oude, bovengrondse hakhoutstoof van hazelaar aanwezig (Corylus maxima of de bastaard ervan met Corylus avellana), een bijzonder fruitras. Door de leeftijd ervan heeft deze stoof een genetische waarde.

sociaal-culturele waarde

De tuin is een goed bewaard voorbeeld van een in aanleg eind 18de-eeuwse, vrij prestigieuze pastorietuin, met diverse tuinarchitecturale onderdelen. Diverse onderdelen ervan zijn geplant met een welbepaalde functie: oord van verpozing onder zonne-, wind- en regenscherm (lovergang, lindeprieel), fruitproductie et cetera en getuigen van een veelheid aan historische beheersvormen: kappen, leiden, scheren, snoeien, op enen zetten et cetera.

historische waarde

De tuin is een goed bewaard voorbeeld van een in aanleg eind 18de-eeuwse, vrij prestigieuze pastorietuin, met diverse tuinarchitecturale onderdelen. Diverse onderdelen ervan zijn geplant met een welbepaalde functie: oord van verpozing onder zonne-, wind- en regenscherm (lovergang, lindeprieel), fruitproductie et cetera en getuigen van een veelheid aan historische beheersvormen: kappen, leiden, scheren, snoeien, op enen zetten et cetera.

volkskundige waarde

De tuin is een goed bewaard voorbeeld van een in aanleg eind 18de-eeuwse, vrij prestigieuze pastorietuin, met diverse tuinarchitecturale onderdelen. Diverse onderdelen ervan zijn geplant met een welbepaalde functie: oord van verpozing onder zonne-, wind- en regenscherm (lovergang, lindeprieel), fruitproductie et cetera en getuigen van een veelheid aan historische beheersvormen: kappen, leiden, scheren, snoeien, op enen zetten et cetera.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van taxus pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
Geschoren taxushaag als afsluitingshaag, groeiende vanaf het toegangshekken op Lededorp en tot het einde van de tuin in de Rechemstraat. In en bij de haag zijn oude haagrelicten aanwezig die, soms deels, worden geschoren en als topiary worden onderhouden.


Afsluitingshaag van taxus pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
Hoge strak geschoren afsluitingshaag aan de noord- en westzijde van de pastorietuin. Het is een wintergroene afsluitingshaag die het inkijken verhindert vanop het kerkhof en van bij de aangelanden.


Berceau van gewone haagbeuk pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
De voortuin van de pastorie wordt aan de straatzijde naast de taxushaag ook afgeschermd door een loofgang van haagbeuk. De loofgang of berceau overkapt het pad in de pastorietuin, zo kon de priester ongezien en beschermd tegen de zon in de tuin brevieren.


Ierse taxus pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
In de pastorietuin van de Sint-Denijsparochie staat een flink uit de kluiten gewassen Ierse taxus. Deze zuilvormige venijnboom is beeldbepalend in de pastorietuin en heeft een doormeter van circa 6 meter en een hoogte van bijna 10 meter.


Lambertsnoot pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
In de pastorietuin is een zwaar ontwikkelde roodbladige hazelaar dominant aanwezig.


Lindenprieel in pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
Ovaalvormig lindenprieel, aangeplant op een heuveltje, dat gelegen is in de noordoostelijke hoek van de pastorietuin. De aanplanting werd gerealiseerd met zilverlinden (Tilia tomentosa) vermoedelijk de cultuurvariëteit ‘Brabant’. Op het moment van de inventarisatie waren de bomen pas ontdaan van hun takken. Het prieel bestaat uit zes geleide zilverlindes met een knothoogte van 300 cm. De doormeter van het prieel bedraagt 3,7 m à 4,8 m (gemeten as op as). De bomen hebben stamomtrekken van 218, 247, 174, 206, 154 en 185 cm, telkens gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. Er zijn draadstangen verwerkt bij gespleten zijtakken.


Twee geschoren buxustruiken pastorietuin Sint-Denijsparochie

Wannegem-Lede (Kruisem)
Twee oude buxussen met stamomtrekken van meer dan 40 cm. Ze zijn geschoren en vertonen volumes met een doormeter van 4 à 5 meter en hoogtes van 4,5 tot 5 meter.


Twee opgaande tamme kastanjes als welkomstbomen pastorietuin

Wannegem-Lede (Kruisem)
Twee mooi ontwikkelde opgaande tamme kastanjes flankeren de inkom van de pastorietuin. Het zijn welkomstbomen die hier in de tuin, net voorbij het toegangshekken zijn aangeplant. Normaal staan de welkomstbomen vóór de toegang en zijn ze vermoedelijk naar binnen gebracht naar aanleiding van wegenwerken of straatverbreding. Ook de soortkeuze wijkt af van het traditionele, normaal zijn het linden die hier voor aangewend worden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Denijsparochie en zondagsschool

Lededorp 9, 9A (Kruisem)
De voormalige pastorie van Wannegem-Lede is ingeplant ten oosten van de kerk in de dorpskern en wordt omgeven door een deels ommuurde en omhaagde tuin met op de linker hoek een voormalig zondagsschooltje.