Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93755   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93755

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Driestenbroekestraat 24 (Brakel)

Semi-gesloten hoeve. Zuidelijk georiënteerd boerenhuis teruggaand op een oudere hoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Driestenbroekestraat 24 (Brakel)
Semi-gesloten hoeve. Zuidelijk georiënteerd boerenhuis teruggaand op een oudere hoeve.