Beschermd monument

Restanten oude toren

Beschermd monument van tot heden

ID
9376
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9376

Besluiten

Oude toren: restanten en Villa Cantaert
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1997  ID: 3166

Beschrijving

De restanten van de oude toren zijn beschermd als monument.Waarden

De restanten van de oude toren, uit de eerste helft van de 16de eeuw, vermoedelijk duiventoren van het Egmontkasteel, meer bepaald het deel van de voorgevel (westgevel) rechts van de deur, het deel van de achtergevel (oostgevel) rechts van de middengang, de zuidelijke zijgevel en de vroegere noordelijke zijgevel die thans de muur van de middengang vormt, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als overblijfsel van een bij het Egmontkasteel van Zottegem horende bakstenen toren met uitkragende zandstenen spitsbogige fries uit de eerste helft van de 16de eeuw, vermoedelijk als duiventoren bestemd en op het einde van de 19de eeuw in een woning ingebouwd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Restanten oude toren

Bruggenhoek 15 (Zottegem)
Op een figuratieve kaart van het Land van Aalst door Jacques Horenhault, daterend van het einde van de 16de eeuw, wordt ten noordoosten van het kasteeldomein een oude dorpsvijver afgebeeld. In de hoek van de waterpartij wordt een torenachtige constructie afgebeeld.