Beschermd monument

Sint-Catharinacollege: hoofdgebouw met binnenplaats, voortuin en afsluitingsmuur en voortuin kerk met ijzeren hekwerk

Beschermd monument van 13-03-2013 tot heden

ID: 9377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9377

Besluiten

Sint-Catharinacollege: hoofdgebouw met binnenplaats, voortuin, muur en voortuin van kerk
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-2013  ID: 5151

Beschrijving

De bescherming van het Sint-Catharinacollege, vroeger miniemenklooster en later Bischoppelijk College, omvat het hoofdgebouw met binnenplaats, voortuin en afsluitingsmuur en voortuin van de kerk met ijzeren hekwerk.Waarden

Het hoofdgebouw van het Sint-Catharinacollege met binnenplaats, voortuin en afsluitingsmuur, en voortuin van de kerk met ijzeren hekwerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :

artistieke waarde

Het college omvat een vertegenwoordiger van het werk Louis Bert - de I' Arbre, een prominent figuur voor de late neogotiek in Geraardsbergen. In de iconografie van de begaafde kunstenaar neemt het college een bijzondere plaats in. De decoratie van de vroegere speelzaal getuigt in een persoonlijke interpretatie van de neogotiek van een grote expressiviteit.
De muurschilderingen in de pandgangen verbeelden scènes uit de zogenaamde ‘vaderlandse geschiedenis’, meer bepaald de christelijke middeleeuwen met kerstening en kruistochten. De voorstellingen uit het leven van de Frankische koningen en Karel De Grote symboliseren het ontstaan van het eerste West-Europese en christelijk geïnspireerd koninkrijk.
De rijk vormgegeven en kleurrijke muurschilderingen in frescotechniek, aangebracht circa 1890 door Louis Bert - de I' Arbre, vertonen hoogstaande esthetische kwaliteiten. De sterk symbolisch geladen schilderingen met zorgvuldige detaillering sluiten in stilistisch opzicht aan bij de neogotische schilderkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Catharinacollege

Collegestraat 11 (Geraardsbergen)
In het voormalige miniemenklooster werd in 1823 het koninklijk stadscollege ondergebracht, later het Bischoppelijk College of Sint-Catharinacollege. In 1885 werden de bestaande kloostergebouwen verbouwd in neogotische stijl.