Burgerhuis

Beschermd monument van 12-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Steenhuize-Wijnhuize
Straat Kloosterberg
Locatie Kloosterberg 31 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/118.1
  • 4.01/41027/166.1
  • OO001149

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Kloosterberg 31, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis met laat-classicistische inslag, ommuurde voortuin met hek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de woning van de voormalige hoeve. Het gebouw is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Steenhuize-Wijnhuize.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: "als woongedeelte van hoeve in burgerlijke vorm uit 1775 gesitueerd tussen de kerk en het kasteel van Steenhuize, met een monumentale arduinen deuromlijsting met versierde sluitsteen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000754, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1986).

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.