Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93806
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93806

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen boerenhuis geflankeerd door schuin ingeplante bijgebouwtje en stallingen ten oosten en ten westen van het grotendeels verhard erf. Woonhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), boven de deur gedateerd 1778.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Krekelstraat 22 (Gent)
Achterin gelegen boerenhuis geflankeerd door schuin ingeplante bijgebouwtje en stal en ten westen van het grotendeels verhard erf. Woonhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boven de deur gedateerd 1778.