Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus: leilinden

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

ID
9383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9383

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4777

Beschrijving

De leilinden bij de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus te Hansbeke zijn beschermd als monument. Een vlakvormige zone eromheen, bestaande uit het volledig kadastraal perceel met een buffer van 10 meter eromheen, is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

De linden bij de kerk, evenals een vlakvormige afbakening eromheen, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De verschillende houtig erfgoedobjecten zijn structuurbepalende elementen van het tuinarchitecturaal ensemble en beeldbepalende onderdelen van het tuinarchitecturaal concept van het Kasteeldomein van Hansbeke, verbonden met de dorpskern, en teruggaand tot het einde van de 18de, begin van de 19de eeuw. Het betreft beeldbepalende objecten op zich, met mooie representatieve groeivorm en/of kunstsnoeivorm, die ook de dikste en vermoedelijk ook oudste van de regio zijn. De grauwe abelen en de pluimes behoren tot de dikste en vermoedelijk ook oudste van Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

De verschillende houtig erfgoedobjecten vormen een historische eenheid met kasteel, respectievelijk kerk, en getuigen van de historische samenhang tussen beide. Ze vervullen een bijzondere betekenis als ontmoetingsplaats.

historische waarde

De verschillende houtig erfgoedobjecten vormen een historische eenheid met kasteel, respectievelijk kerk, en getuigen van de historische samenhang tussen beide. Ze vervullen een bijzondere betekenis als ontmoetingsplaats.

volkskundige waarde

De verschillende houtig erfgoedobjecten vormen een historische eenheid met kasteel, respectievelijk kerk, en getuigen van de historische samenhang tussen beide. Ze vervullen een bijzondere betekenis als ontmoetingsplaats.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Leilinden bij parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Hansbekedorp zonder nummer, Kerkakkerstraat zonder nummer (Deinze)
Op het voormalige kerkhof van de parochiekerk Sint-Petrus en Pauls bevindt zich een rij leilinden, bestaande uit Hollandse linde (Tilia x europaea), zomerlinde (Tilia platyphyllos) en winterlinde (Tilia cordata).