Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve en ommegangskapelletje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93859
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93859

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met U-vormige opstelling, open naar de veldzijde, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve

Edelareberg 81 (Oudenaarde)
Semigesloten hoeve met U-vormige opstelling, open naar de veldzijde, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Boerenwoning met straatgevel van vier traveeën en anderhalve bouwlaag met aanleunende stal van drie traveeën onder doorlopend schilddak.