Pastorie

Beschermd monument van 24-06-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Godveerdegem
Straat Tweekerkenstraat
Locatie Tweekerkenstraat 67 (Zottegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41081/142.1
  • OO002370

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Paulus-Bekering

Tweekerkenstraat 67, Zottegem (Oost-Vlaanderen)

Uit een akte van de magistraat van Zottegem van 1782 en een brief van de erfgenaam van pastoor van Wambeke van 1795 valt op te maken dat de pastorie van Godveerdegem in 1782 werd gebouwd.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie met zijvleugels, de annexen, de ommuring vooraan en links en het paviljoentje.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als laat-18de-eeuwse classicistische pastorie met karakteristiek axiaal aangelegde onderdelen (poort, voortuin, pastorie, voormalige kruidentuin, poortje, voormalige boomgaard en paviljoentje).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000897, Pastorie en omgeving, advies KCML (1994).

Waarden

De pastorie is met zijvleugels, annexen, ommuring vooraan en links en het paviljoentje beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.