Beschermd monument

Pastorie

Beschermd monument van 24-06-1994 tot heden
ID: 9387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9387

Besluiten

Pastorie met toebehoren en voorpleintje
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1994  ID: 2713

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie met zijvleugels, de annexen, de ommuring vooraan en links en het paviljoentje.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als laat-18de-eeuwse classicistische pastorie met karakteristiek axiaal aangelegde onderdelen (poort, voortuin, pastorie, voormalige kruidentuin, poortje, voormalige boomgaard en paviljoentje).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000897, Pastorie en omgeving, advies KCML (1994).


Waarden

De pastorie is met zijvleugels, annexen, ommuring vooraan en links en het paviljoentje beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Paulus-Bekering

Tweekerkenstraat 67 (Zottegem)
Uit een akte van de magistraat van Zottegem van 1782 en een brief van de erfgenaam van pastoor van Wambeke van 1795 valt op te maken dat de pastorie van Godveerdegem in 1782 werd gebouwd.