Windmolen De Grote Napoleon met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-06-1984 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Hamme
Straat Posthoornplein, Strijderslaan, Kazernestraat, Molenaarsdreef, Gasmeterstraat, Kleine Gasmeterstraat, Kanunnik De Meyerlaan, Rozenhoed, Posthoornstraat, Nijverheidstraat, Guillaumestraat
Locatie Gasmeterstraat, Guillaumestraat, Kanunnik De Meyerlaan, Kazernestraat, Kleine Gasmeterstraat, Molenaarsdreef, Nijverheidstraat, Posthoornplein, Posthoornstraat, Rozenhoed, Strijderslaan (Hamme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/42008/101.1
  • 4.02/42008/102.1
  • DO000726
  • OO001597

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Omgeving windmolen De Grote Napoleon

Gasmeterstraat, Guillaumestraat, Kanunnik De Meyerlaan, Kazernestraat, Kleine Gasmeterstraat, Molenaarsdreef, Nijverheidstraat, Posthoornplein, Posthoornstraat, Rozenhoed, Strijderslaan (Hamme)

De omgeving rond de windmolen De Grote Napoleon bestaat uit de molenaarswoning en de dienstgebouwen bij de windmolen, vrijstaande villa’s in de ruimere omgeving en aan de rand van het dorpsgezicht rijwoningen.

Is de omvattende bescherming van

Architectenwoning Romain Van Mieghem

Gasmeterstraat 65, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Markant burgerhuis in de rij volgens ongedateerd bouwplan gebouwd als privéwoning door en voor architect Romain Van Mieghem in nieuwe zakelijkheid en gerealiseerd circa 1936.

Rijtuigenloods van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen

Kazernestraat 2, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Grote vrijstaande bakstenen loods aanvankelijk onder pannen zadeldak met brede lichtvlakken. Bakstenen zijgevels geleed door middel van lisenen en spaarvelden.

Twee burgerhuizen

Gasmeterstraat 67-69, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Ensemble van twee rijhuizen, van twee traveeën en bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak, volgens spiegelbeeldschema. Gelijktijdig met het aanpalende pand nummer 65 opgetrokken circa 1936.

Villa

Gasmeterstraat 40, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen villa met ruime omringende tuin, aan de straat afgesloten door een ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers. Aanvankelijk privéwoning van textielfabrikant Rodriguez en gebouwd circa 1936.

Windmolen De Grote Napoleon met woning en bijgebouwen

Posthoornplein zonder nummer, 5, 5A, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Stenen bergmolen, opgericht als oliewindmolen door de touwslagers, de gebroeders Vermeire, in 1816 samen met een inkompoort, pakhuis, twee woonhuizen voor werkmannen en twee olieputten.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de reeds als monument beschermde windmolen De Grote Napoleon en de omgeving met Posthoornplein.

Waarden

Het Posthoornplein en de omgeving van de windmolen De Grote Napoleon is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.