Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93914
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93914

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 3. Traditionele trapgevel (8 tr. + topstuk) met vier trav., drie bouwl. en zadeldak (kunstleien), 1663 gedateerd op een cartouche. Baksteen verwerkt met zandsteen. Gekoppelde kruiskozijnen met waterlijsten. Cartouches en oculus in de geveltop. Vermoedelijk werd bij de restauratie de oorspronkelijke dispositie van de kruiskozijnen op de gecementeerde begane grond veranderd: bovendorpeAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met trapgevel

Meerseniersstraat 3-5 (Gent)
Traditionele trapgevel in bak- en zandsteen met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, 1663 gedateerd op een cartouche.