Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus met inkompijlers kerkhof

Beschermd monument van 12-08-1991 tot heden

ID: 9392   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9392

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met inkompijlers van vroeger kerkhof, dorpskern Sint-Lievens-Esse, boerenhuisje en kapel Sint-Lieven
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 12-08-1991  ID: 2390

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Martinus en de inkompijlers van het voormalige kerkhof. De dorpskern van Sint-Lievens-Esse waarin de kerk gelegen is, is eveneens in 1991 beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Sint-Martinuskerk met de inkompijlers van het vroegere kerkhof als volgt: "omwille van de historische waarde als voorbeeld van een kerk uit het derde kwart van de 18de eeuw, opgetrokken in baksteen, met gebruik van zandsteen bij onder meer plint, portaal en torenonderbouw, deze laatste mogelijks tot de vroegere kerk behorend; omwille van de artistieke waarde van de classicistische binnenaankleding en van het 18de eeuw meubilair (altaren, biechtstoel, orgel)".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000819, De dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De Sint-Martinuskerk met inkompijlers van het vroegere kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Lievensplein 23 (Herzele)
Gelegen ten noorden van het dorpsplein, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof, bewaard ten noorden; ten zuiden zijn de stijlen van de vroegere poort bewaard; gebouwd in 1774 onder pastoor P.J. Van Volcxem.