Beschermd monument

Windmolen Hoogkoutermolen

Beschermd monument van 17-02-1994 tot heden

ID: 9393   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9393

Besluiten

Stenen windmolen Hoogkoutermolen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1994  ID: 2620

Beschrijving

De stenen windmolen Hoogkoutermolen met inbegrip van het gaande werk is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen genaamd Hoogkoutermolen met inbegrip van het gaande werk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als stenen korenwindmolen van circa 1816 en van het type grondzeiler met drie zolders, met twee koppels stenen en met zetelkap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Hoogkoutermolen

Hoogkouter 6 (Horebeke)
Ook zogenaamd Reus van Horebeke. Mooi gelegen in open licht golvend landschap. Oorspronkelijk houten windmolen, vermoedelijk circa 1816-1818 heropgebouwd in baksteen. Oorspronkelijk koren- en oliemolen, later enkel graanmolen.