Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van C. Sterck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93954
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93954

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Clement Sterck (Dendermonde) van 1886.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van Clement Sterck

Stationsstraat 43 (Sint-Niklaas)
Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, naar ontwerp van architect Clement Sterck van 1886.