Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel ter ere van Sint-Antonius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93956

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische niskapel met accoladeboogdeur waarboven banderol met opdracht en een drielob.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel ter ere van Sint-Antonius

Knaptandstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)
Neogotische niskapel uit 1879 met accoladeboogdeur waarboven banderol met opdracht en een drielob.