Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93958

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klein boerenarbeidershuisjes van baksteen in voortuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Sint-Gerolfstraat 36 (Gent)
Klein boerenarbeidershuisjes van baksteen in voortuintje.