Beschermd monument

Windmolen Westermolen

Beschermd monument van 05-01-1973 tot heden
ID: 9396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9396

Besluiten

Westermolen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 623

Beschrijving

De windmolen Westermolen is beschermd als monument.Waarden

De Westermolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Westermolen

Windgatstraat zonder nummer (Kaprijke)
De eerste vermelding van een staakmolen alhier dateert van 1372, toebehorend aan de heren van Aveschoot. De huidige molen dateert van 1785 met hergebruikt materiaal van de oude molen.